ผอ.พศจ.ตาก ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก แห่งที่ ๑ วัดวังม่วง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากพร้อมด้วยนางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวจตุรพร วงษ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตาก แห่งที่ ๑ วัดวังม่วง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดวังม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,426