ผอ.พศจ.ตาก ลงพื้นที่วัดบัวล้อม (ร้าง) อ.เมืองตากจ.ตาก เพื่อตรวจสภาพการใช้พื้นที่ตามสัญญาเช่า

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดบัวล้อม (ร้าง) อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อตรวจสภาพการใช้พื้นที่ตามสัญญาเช่าว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินหรือไม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,373