ผอ.พศจ.ตาก ถวายการต้อนรับพระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๔ –๕ (ธ) ในการตรวจเยี่ยมเขตปกครองจังหวัดสุโขทัย – ตาก (ธ) ณ วัดสีตลาราม

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ถวายการต้อนรับ พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๔ –๕ (ธ) ในการตรวจเยี่ยมเขตปกครองจังหวัดสุโขทัย – ตาก (ธ) ณ วัดสีตลาราม อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,377