พศจ.ตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินวัดห้วยแก้ว (ร้าง) เพื่อตรวจสอบแนวเขตและสถาพที่ดิน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินวัดห้วยแก้ว (ร้าง) เพื่อตรวจสอบแนวเขตและสถาพที่ดินวัดห้วยแก้ว (ร้าง)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,385