พศจ.ตาก เข้าพบนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา       จังหวัดตาก เข้าพบนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ รวมทั้งรับมอบนโยบายในการทำงานเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,382