ผอ.พศจ.ตาก ร่วมติดตาม เยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวงระดับชั้น โท - เอก วันที่สาม ประจำอำเภอแม่ระมาด
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  พระเดชพระคุณพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยพระครูประโชติรัตนากร และ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมติดตาม เยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวงระดับชั้น โท - เอก วันที่สาม ประจำอำเภอแม่ระมาด โดยพระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี,ดร. เจ้าคณะอำเภอเเม่ระมาด ประธานอำนวยการสอบพร้อมคณะพระภิกษุสามเณร ถวายการต้อนรับ ณ วัดดอนมูล อ.แม่ระมาด จ.ตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,445