พศจ.ตาก ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีสวดอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ ศพพระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีสวดอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ ศพพระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ในโอกาสนี้ ได้เป็นตัวแทนในการวางพวงหรีด จำนวน ๒ พวง ประกอบด้วย ๑. พวงหรีดพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒. พวงหรีดนายสมพงษ์ หมวดไธสง ผอ.พศจ.นครพนม อดีต ผอ.พศจ.ตาก ณ วัดท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,439