ประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล webex

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาสุทัศน์ อุชุจาโร เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมชี้แจงประเด็นพิจารณา เรื่อง การจัดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี  ระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงแก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล webex  โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,029