ผอ.พศจ.ตาก เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทอำนวยการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทอำนวยการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน –๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,053