พศจ.ตาก อำนวยการสะดวกแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการกราบลาพระเถระ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมอำนวยการสะดวกแด่นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมภริยา ในการกราบลาพระประสิทธิศีลคุณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลู อ.เมืองตาก จ.ตาก และพระสุเมธีธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย – ตาก (ธ) เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,801