พศจ.ตาก ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก เพื่อชี้แนวเขตที่ดินวัดป่าเรไร (ร้าง) อ.เมืองตาก จ.ตาก

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก เพื่อชี้แนวเขตที่ดินวัดป่าเรไร (ร้าง)  อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,104