ผอ.พศจ.ตาก ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากเวลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เป็นประธาน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,030