กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลแม่สลิดเพื่อขอความเมตตาพิจารณาดำเนินการแก้ไขกรณีที่มีผู้ร้องเรียน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กราบนมัสการพระครูพิศิษฎ์สุตากร เจ้าคณะตำบลแม่สลิด เพื่อขอความเมตตาพิจารณาดำเนินการแก้ไขกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องเสียงของวัดที่ดังเกินควร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,255