พศจ.ตาก ร่วมกับศูนย์รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค คณะสงฆ์ ต.แม่ปะ มอบสิ่งของถวายแด่ เจ้าคณะตำบลพะวอ เพื่อนำไปถวายแด่วัดในเขต
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค คณะสงฆ์ ต.แม่ปะ โดย พระครูสุธีวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ และ พระครูเวฬุวันจันทรัศมี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน มอบสิ่งของถวายแด่ พระครูสิริขันตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เจ้าคณะตำบลพะวอ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อนำไปถวายแด่วัดในเขตตำบลที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,273