ผอ.พศจ.ตาก ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ ย่ามและ พัดพัฒนา เนื่องจากวัดดอนมูลได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ กราบนมัสการพระสุนทรสมาจาร เจ้าอาวาสวัดดอนมูล ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ ย่ามและพัดพัฒนา เนื่องจากวัดดอนมูลได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,273