ร่วมประชุมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้านการทุจริตจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดตาก มอบหมายนางรัตชนก บุญปล้อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา ร่วมประชุมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้านการทุจริตจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,252