ให้คำปรึกษาอบต.เกาะตะเภาเรื่องการขอเช่าที่ธรณีสงฆ์ ของวัดพระบรมธาตุบ้านตาก เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ให้คำปรึกษาอบต.เกาะตะเภาเรื่องการขอเช่าที่ธรณีสงฆ์ ของวัดพระบรมธาตุบ้านตาก เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน

image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,252