ประชุมประจำเดือนสมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนสมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก  ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,259