มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา กรณีวัดศิริพุทธาวาส (ธ) ม.๑๐ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา กรณีวัดศิริพุทธาวาส (ธ) ม.๑๐ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ให้ น.ส.นุชลดา สืบโม้ ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัด

image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,204