ลงพื้นที่ วัดมณีไพรสณฑ์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมและดูสภาพวัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระประสิทธิศีลคุณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ลงพื้นที่วัดมณีไพรสณฑ์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมและดูสภาพวัด ซึ่งวัดได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมอุทกภัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,212