ประสานและเข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Web Conference (WebEx)  จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ประสานและเข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน และมีวัดได้รับการถวายถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ วัด ทั้งนี้ พศจ.ตาก ได้เฝ้าระวังและประสานคณะสงฆ์เพื่อให้ได้ข้อมูลในการถวายการช่วยเหลือแด่วัดของจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,212