ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูการใช้อาคารที่พักของวัดศรีตะเคียนมงคล ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดศรีตะเคียนมงคล ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เพื่อตรวจเยี่ยมและดูการใช้อาคารที่พักของวัดศรีตะเคียนมงคล ในการจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันตัวของรัฐ โดยมีเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครองและท้องถิ่นในการจัดระเบียบความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,280