ลงพื้นที่ดูสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) ณ วัดลาดยาว ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดลาดยาว ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดลาดยาว และดูสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine)  ซึ่งใช้ศาลาธรรมสังเวชของวัดเป็นที่ตั้ง และถือโอกาสถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่เจ้าอาวาสวัดลาดยาวเนื่องในฤดูกาลพรรษา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,285