พศจ.ตาก ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " พร้อมด้วยการรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,395