พศจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมสถานที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมสถานที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,032