พศจ.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีพระประสิทธิศีลคุณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,079