สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์     

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,046