สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญ 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญ 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,210