ทะเบียนวัดในจังหวัดตาก (พศจ.ตาก)
ที่ อำเภอ ดาวโหลดน์
เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
วังเจ้า
แม่สอด
พบพระ
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
อุ้มผาง

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,395