ข้อมูลผู้บริหาร

 ข้อมูลผู้บริหาร 

 

                            

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
เบอร์ติดต่อ 0 5551 3188
มือถือ 08 1533 9988
อีเมลล์ tak@onab.go.th

 

 

 

นางรัตชนก บุญปล้อง
ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
เบอร์ติดต่อ 0 5551 3188
มือถือ 08 3094 9425
อีเมลล์ tak@onab.go.th

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,395