ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๗๐ ปี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,496