ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Giift Policy) 2567

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf nogift 67 พศ.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,395