ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถ ณ วัดลานสอ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถ ณ วัดลานสอ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีพระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,395