สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,232