ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อดูมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนายวรวิชญ์ เนื้อไม้  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อดูมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,032