เข้าพบรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตาก และเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย –ตาก (ธ) เพื่อถวายกันฑ์เทศน์พระมหาสมณานุสรณ์

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบพระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตาก และพระสุเมธีธรรมภาณ  เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย –ตาก (ธ) เพื่อถวายกันฑ์เทศน์พระมหาสมณานุสรณ์ แด่เจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ รูป สำหรับนำไปมอบให้เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลนำไปเทศน์ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,285