พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้าง วัตถุมงคลรูปหล่อ และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางรัตชนก บุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อ และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 189,756