ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล webex

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นายวโรดม ตรีรัตนฐากูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล webex ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 145,402