พศจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระอารามหลวง วัดมณีบรรพตวรวิหาร

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระอารามหลวง ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,399