ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้ารับน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล)
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้ารับน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,447