มอบใบประกาศสร้างวัดให้ ร.ต.สมนึก รักตะคุ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดท้องที่บ้านมอเกอไทย ม.๑ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบใบประกาศสร้างวัดให้ ร.ต.สมนึก รักตะคุ ผู้ขออนุญาตสร้างวัดท้องที่   บ้านมอเกอไทย ม.๑ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีนายวรวิชญ์ เนื้อไม้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางรัตชนกบุญปล้อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมเป็นพยาน


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,046