ผอ.พศจ.ตาก ร่วมประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ  การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,073