พศจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นางรัตชนก บุญปล้อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,100