เสียงธรรม

เสียงบทสวดมนต์ - สมาทานศีล - ศาสนพิธี

ทสวดทำวัตรเช้า        บทสวดทำวัตรเย็น
บทสวดบูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
บทสวดทำนองสรภัญญะ โดย นสช.

เสียงธรรม 


หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

เทศน์อบรม ณ วัดป่าอุดมสมพร 
       เทศน์อบรม ณ วัดป่าอุดมสมพร 
เทศน์อบรม ณ วัดถ้ำขาม 

เทศน์ก่อนวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าอุดมสมพร เทสก์ เทสรังสี
      
รวมธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ ๑

รวมธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ ๒
รวมธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ แผ่นที่ ๓

รวมธรรมเทศนาหลวงปู่เทสก์ แผ่นที่ ๔หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม
      
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน ๐๑ A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน ๐๑ B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน ๐๒ A

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน ๐๒ B
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
      
การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของเรา

แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตัวเราเอง
เกิดเป็นคนต้องพึ่งตนเอง

จงใช้ธรรมะแก้ไขปัญหาชีวิตหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
      
พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๑

พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๒
พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๓

พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๔


ธรรมสภา นิทานชาดก


คนกับสัตว์
         กระต่ายตื่นตูม
คนทำดี

ความรักของพี่
คำเตือนของนกพิราบ

คำเตือนของพ่อ
เจ้าชายจากแดนไกล

เจ้าชายกับต้นสะเดา
เจ้าชายสอนยักษ์

เจ้าชายสู้ยักษ์