วัดวังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา

   วัดวังไคร้

 

 

         วัดวังไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ บ้านวังไคร้ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนางนำ คล่องแคล่ว ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางผัน ดำดิบ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำวัง โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๐๑ และมีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๑๔,๒๓๒/๒๑๔

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำอยู่ริมแม่น้ำวังทางฝั่งตะวันออก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุ พระประธานจำนวน ๔ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

         วัดวังไคร้ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ มีนามตามชื่อหมู่บ้านประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เดิมบริเวณเป็นป่ามีหนองคลองบึง และมีสัตว์ป่าสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด ประชาชนได้อพยพมาจากถิ่นฐานต่าง ๆ เมื่อมีจำนวนมากพอสมควรแล้วจึงได้ดำเนินการวัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระภิกษุอยู่ประจำ ๒ รูป สามเณร ๓ รูป