วัดไม้งามหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก

 วัดไม้งามหลวง

 

 

         วัดไม้งามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านไม้งาม หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนประชาชน ทิศใต้ติดต่อกับทางเดิน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสายไม้งาม – ตลาด และมีธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐ หอสวดมนต์กว้าง ๒ๆ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานเป็นที่สักการะ

         วัดไม้งามหลวง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๐ ชาวบ้านนิยมเรียก “วัดใต้” ประชาชนชาวบ้านไม้งามร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เดิมมีต้นโพธิ์ใหญ่แผ่ก้านสาขาสวยงามอยู่ที่หน้าวัด จึงเรียกกันว่าบ้านไม้งาม ต่อมาก็เรียกเป็นนามวัด วัดนี้นับเป็นวัดเก่าแก่วัดแรกในท้องที่ตำบลไม้งามทีเดียว มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ๔ รูป