วัดแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด

 วัดแม่ตาว

 

         วัดแม่ตาว ตั้งอยู่ที่แม่ตาวสันโรงเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๒๖.๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะและลำเหมือง ทิศใต้ติดต่อกับที่นาของนายตา มณีวรรณ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของนายยม ละน้อย ทิศตะวันตกติดต่อกับที่นาของนางป้อ ต๊ะสุ โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๓๙ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนา อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหารกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๙ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุวรรณสาม ศาลาการเปรียญกว่าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตยกพื้นชั้นเดียว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ พุทธประวัติ พระเวสสันดร พระเจ้าสิบชาติ ลพระมาลัย อาคารเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๘เป็ฯอาคารคอนกรีตยกพื้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในวิหาร ๒ องค์ ปูนปั้น พระทองเปลืองอยู่ที่ศาลาการเปรียญ

         วัดแม่ตาว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ การสร้างวัดได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ประมาณ พ.ศง ๒๕๐๖ ระยะแรกเริ่มสร้างวัดเรียกนามวัดว่า วัดสันโรงเรียน บ้าง เรียกว่า วัดประชาราษฎร์บำรุง บ้าง แต่นามวัดที่ถูกต้องซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดให้มีนามว่า วัดแม่ตาว ตรงกับชื่อของตำบลผู้ร่วมดำเนินการจัดสร้างวัดมี นายรอด นางคำ เปี้ยสุ พ่อขาวมา แม่ขาวขุ่น ทาวาง พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านแม่ตาวสันโรงเรียน ได้บริจาคทรัพย์จัดซื้อที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ๓ รูป สามเณร ๑๙ รูป