วัดแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด

 วัดแม่กื้ดสามท่า

 

         วัดแม่กื้ดสามท่า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ บ้านแม่กื้ดสามท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ โดยมี น.ส. ๓ เลขที่ ๓๔๔๘ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบสูงมีทางสาธารณะโดยรอบบริเวณทั้งสี่ ด้าน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พงศ. ๒๕๒๗ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ อุโบสถกำลังก่อสร้างได้วางศิลาฤกษ์วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศง ๒๕๒๘

         วัดแม่กื้ดสามท่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศง ๒๕๒๗ มีนามตามชื่อบ้าน ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ ระยะแรกเริ่มสร้างวัดเรียกว่า “วัดเฉลิมราษฎร์” มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒ รูป สามเณร ๕ รูป