วัดมณีไพรสณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

 วัดมณีไพรสณฑ์

 

 

         วัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๔ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓๐.๔๐ ตารางวา โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๒ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบด้านหน้าวัดติดกับถนนใหญ่ ด้านหลังติดลำห้วย มีหมู่บ้านล้อมรอบทั้งสี่ทิศ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๖ อาคารเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคาร ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นหลังใหญ่ ๒ หลัง หลังเล็ก ๔ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปในวิหารและเจดีย์

         วัดมณีไพรสณฑ์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๕ รูป สามเณร ๘ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๓