วัดพระบรมธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก

 วัดพระบรมธาตุ

 

 

         วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าพระธาตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๖๑ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับถนนเจดีย์ยุทธหัตถี – แม่ระมาด ทิศใต้ติดต่อกับป่าละเมาะและที่นา ทิศตะวันออกติดต่อกับหนองสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับป่าล่ะเมาะและคลองชลประทาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงมีลักษณะเป็นภูเขา อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๔ ศาลาการเปรียญกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๗ หอสวดมนต์กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง เป็น ศาลาไม้ ๑ หลัง คอนกรีต ๒ ชั้น ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี องค์พระบรมธาตุเป็นของโบราณ แต่ได้บูรณะเป็นทรงเลียนแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองแห่งพม่าครอบองค์เดิมไว้ มีเจดีย์องค์เล็ก ๆ รายรอบไว้ด้วยองค์เดิมสร้างขึ้นโดย สุรกวัตถี เศรษฐีแห่งดอยมหิยกะ สร้างเพื่อบรรจุบรมอัฐิและพระเกศา เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๐

         วัดพระบรมธาตุ บางคนก็เรียก วัดพระธาตุ เดิมนั้นนับเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นมานานมาก อยู่ในราวสมัยสุโขทัย ต่อมาในระยะหลังได้ขาดการทะนุบำรุงจึงได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไป ต่อมาในระยะหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๖ รูป สามเณร ๙ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๒๓